Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.446.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 16 marca 2018 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40136(2) - Kondensatory

Sprawozdawca: Włochy

(2018/C 446/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2018 r.)

1. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę.
2. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, co do zastosowania wytycznych z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. (2) lit.(a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003.
3. Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji w sprawie podstawowych kwot grzywien.
4. Komitet Doradczy zgadza się co do czasu trwania naruszenia przyjętego na potrzeby obliczenia grzywien.
5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do faktu występowania okoliczności obciążającej w przypadku jednego podmiotu i poziomu wynikającego z tego zwiększenia grzywny.
6. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją co do faktu występowania okoliczności łagodzących w przypadku czterech stron i poziomu wynikającego z tego zmniejszenia grzywny.
7. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że względem jednej strony należy zastosować mnożnik służący zapewnieniu skutku odstraszającego.
8. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji dotyczącą zmniejszenia grzywien w oparciu o obwieszczenie w sprawie łagodzenia kar z 2006 r.
9. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją w sprawie ostatecznej kwoty grzywien.
10. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.