Dz.U.UE.C.2019.62.311

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (»decyzja o stowarzyszeniu zamorskim«)"

(COM(2018) 461 final)

(2019/C 62/53)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Wniosek o konsultacjęKomisja, 12.7.2018
Podstawa prawnaArt. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Stosunków Zewnętrznych
Data przyjęcia na sesji plenarnej17.10.2018
Sesja plenarna nr538
Wynik głosowania207/0/6
(za/przeciw/wstrzymało się)

Uznawszy, że treść wniosku jest zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 538. sesji plenarnej w dniach 17 i 18 października 2018 r. (posiedzenie z 17 października 2018 r.), Komitet postanowił 207 głosami (6 osób wstrzymało się od głosu) wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, dnia 17 października 2018 r.

Luca JAHIER

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego