Dz.U.UE.C.2019.62.310

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity)"

(COM(2018) 499 final - 2018/0263 (COD))

(2019/C 62/52)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Wniosek o konsultacjęParlament Europejski, 5.7.2018
Rada Unii Europejskiej, 17.7.2018
Podstawa prawnaArt. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Sekcja odpowiedzialnaSekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Data przyjęcia na sesji plenarnej17.10.2018
Sesja plenarna nr538
Wynik głosowania208/0/5
(za/przeciw/wstrzymało się)

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 538. sesji plenarnej w dniach 17-18 października 2018 r. (posiedzenie z dnia 18 października 2018 r.) Komitet postanowił 208 głosami (5 osób wstrzymało się od głosu) wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, dnia 17 października 2018 r.

Luca JAHIER

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego