Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy. - OpenLEX

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.33A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2005 r.

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY

(2005/C 33 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2005 r.)

Europejska Agencja Obrony zamierza zatrudnić:

w Jednostce Planowania i Polityki

1 starszego asystenta (nr ref. EDA/A/2005/006)

w Departamencie Zdolności Obronnych

1 sekretarkę/pracownika biurowego (nr ref. EDA/A/2005/028)

w Departamencie Zbrojeń

1 starszego specjalistę ds. polityki zbrojeniowej (nr ref. EDA/A/2005/045)

2 starszych specjalistów ds. współpracy w zakresie zbrojeń (nr ref. EDA/A/2005/048 i 049)

w Departamencie Przemysłu i Rynku

1 starszego specjalistę ds. przemysłu obronnego (nr ref. EDA/A/2004/054)

1 starszego specjalistę ds. rynku obrony (nr ref. EDA/A/2004/057)

1 starszego specjalistę (nr ref. EDA/A/2004/58)

w Departamencie Badań i Technologii

4 specjalistów ds. projektów technicznych (nr ref. EDA/A/2005/037, 038, 039 i 040)

w Departamencie Obsługi Administracyjnej

2 specjalistów ds. zawierania umów (nr ref. EDA/A/2005/064 i 065)

1 starszego funkcjonariusza (nr ref. EDA/A/2005/074)

Termin składania podań: 25 lutego 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji (dostępne w języku angielskim) oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Rady pod następującym adresem: http://ue.eu.int (kontakty/oferty pracy).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.