Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.142.2/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 czerwca 2009 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PE/118/S

(2009/C 142/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 czerwca 2009 r.)

Parlament Europejski organizuje procedurę naboru na stanowiska:

- PE/118/S - Pracownicy czasowi - Administratorzy sektora audiowizualnego (AD 7)

W ramach tej procedury naboru wymagany jest poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich zakończonych dyplomem.

W chwili upływu terminu zgłaszania kandydatur, kandydaci muszą posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu wspomnianych dyplomów, w tym co najmniej trzyletnie odpowiadające charakterowi stanowiska

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane wyłącznie w języku angielskim i francuskim. Pełny tekst zamieszczony został w Dzienniku Urzędowym C 142 A w tych dwóch językach.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.