Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (Kategoria A*14) (Artykuł 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego) - COM/2005/1695. - OpenLEX

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (Kategoria A*14) (Artykuł 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego) - COM/2005/1695.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.133A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 maja 2005 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

DYREKTORA

(Kategoria A*14) (Artykuł 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego)

COM/2005/1695

(2005/C 133 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 31 maja 2005 r.)

Komisja poszukuje Dyrektora ds. Bezpieczeństwa w DG ds. Personelu i Administracji.

Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Urzędnicy wyższego szczebla zostaną wybrani i powołani przez Komisję zgodnie z procedurami wyboru i rekrutacji. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia są zgodne z postanowieniami Regulaminu pracowniczego dla urzędników kategorii A*14 Wspólnot Europejskich. Komisja prowadzi politykę równych szans.

Kandydaci proszeni są o zarejestrowanie się na stronie internetowej http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/index_fr.html i zgodnie z instrukcjami dotyczącymi różnych etapów procedury. Kandydaci muszą posiadać adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystany do identyfikacji ich rejestracji. Termin rejestracji kandydatów upływa dnia 1 lipca 2005 r. Rejestracja elektroniczna zostanie zakończona o godz. 12.00 w południe czasu brukselskiego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.