Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.243.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 października 2007 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AST/43-44/07

(2007/C 243/03)

(Dz.U.UE C z dnia 17 października 2007 r.)

Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty: EPSO/AST/43/07 i EPSO/AST/44/07 - Asystenci (AST3), mający obywatelstwo bułgarskie albo rumuńskie, w następujących dziedzinach:

1) Europejska administracja publiczna

2) Zarządzanie finansami

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 243A z dnia 17 października 2007 r. wyłącznie w językach niemieckim, angielskimi francuskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.