Ogłoszenie o konkursie otwartym.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.363.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM 1
(2021/C 363/02)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujący konkurs otwarty:

EPSO/AD/393/21 - ADMINISTRATORZY (AD 6) W DZIEDZINIE OCHRONY DANYCH

Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 363 A z dnia 9 września 2021 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 14 września 2021 r. (Dz.U.UE.C.2021.369.13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.