Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.321.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

(2017/C 321/07)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje następujący konkurs otwarty:

EPSO/AST/142/17 - KOREKTORZY TEKSTÓW/REDAKTORZY JĘZYKOWI (AST 3) w następujących językach:

duński, (DA), chorwacki (HR), maltański (MT), niderlandzki (NL), słoweński (SL) i szwedzki (SV)

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 321 A z dnia 28 września 2017 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.