Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.123.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

(2017/C 123/07)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2017 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje następujący konkurs otwarty:

EPSO/AST/140/17 - PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZE (AST 3)

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 123 A z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.