Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.111.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

(2013/C 111/09)

(Dz.U.UE C z dnia 18 kwietnia 2013 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujące konkursy otwarte:

EPSO/AD/250/13 - Administratorzy (AD 6) - Dziedzina bezpieczeństwa żywnościowego (prawodawstwo i polityka)
EPSO/AD/251/13 - Administratorzy (AD 7) - Dziedzina bezpieczeństwa żywnościowego (audyt, kontrola i ocena)

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 23 językach w Dzienniku Urzędowym C 111 A z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.