Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.243.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 września 2008 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/AST/69/08 ORAZ EPSO/AST/70/08

(2008/C 243/06)

(Dz.U.UE C z dnia 24 września 2008 r.)

Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłasza następujące konkursy otwarte:

EPSO/AST/69/08

w celu naboru asystentów (AST 1) w dziedzinie technik audiowizualnych/multimedialnych (organizatorzy konferencji)

oraz

EPSO/AST/70/08

w celu naboru asystentów (AST 3) w dziedzinie technik audiowizualnych/multimedialnych (technicy konferencyjni/technicy multimedialni).

Ogłoszenia o konkursach zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 243 A z dnia 24 września 2008 r. wyłącznie w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.