Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.341.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

(2017/C 341/05)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2017 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujące konkursy otwarte:

SPECJALIŚCI DS. MEDIÓW I KOMUNIKACJI CYFROWEJ

EPSO/AD/347/17 - ADMINISTRATORZY (AD 6) - Specjalista ds. komunikacji

EPSO/AST/143/17 - ASYSTENCI (AST 3)

1. Webmaster
2. Asystent ds. komunikacji
3. Asystent ds. komunikacji wizualnej

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 341 A z dnia 12 października 2017 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.