Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.242.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

(2017/C 242/07)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lipca 2017 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujące konkursy otwarte:

ADMINISTRATORZY i ASYSTENCI W SEKTORZE BUDYNKÓW

EPSO/AD/342/17 (AD 6) - Inżynierowie ds. zarządzania budynkami (w tym inżynieria środowiskowa i inżynieria obsługi systemów)

EPSO/AST/141/17 (AST 3)

Profil 1: Koordynatorzy/technicy budownictwa

Profil 2: Koordynatorzy/technicy budowlani w zakresie systemów klimatyzacji i elektromechaniki i elektryki

Profil 3: Asystenci ds. bezpieczeństwa pracy/bezpieczeństwa budynków

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 242 A z dnia 27 lipca 2017 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.