Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.224.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

(2017/C 224/06)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2017 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujące konkursy otwarte:

EPSO/AD/343/17 - TŁUMACZE PISEMNI (AD 5) JĘZYKA NIEMIECKIEGO (DE)

EPSO/AD/344/17 - TŁUMACZE PISEMNI (AD 5) JĘZYKA FRANCUSKIEGO (FR)

EPSO/AD/345/17 - TŁUMACZE PISEMNI (AD 5) JĘZYKA WŁOSKIEGO (IT)

EPSO/AD/346/17 - TŁUMACZE PISEMNI (AD 5) JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO (NL)

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 224 A z dnia 13 lipca 2017 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.