Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.110.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 kwietnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

(2010/C 110/05)

(Dz.U.UE C z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje następujące konkursy otwarte:

– EPSO/AD/178/10 - Bibliotekoznawstwo/Informacja naukowa

– EPSO/AD/179/10 - Serwis audiowizualny

– EPSO/AD/180/10 - Bezpieczeństwo systemów informatycznych (INFOSEC)

– EPSO/AD/181/10 - Prawo konkurencji

– EPSO/AD/182/10 - Ekonomika przemysłu

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 23 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 110 A z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://eu-careers.eu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.