Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.171.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2016 r.

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 171/04)

(Dz.U.UE C z dnia 12 maja 2016 r.)

Państwo członkowskieRepublika Czeska
TrasyOstrawa - Amsterdam

Ostrawa - Helsinki

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej1 października 2016 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązków użyteczności publicznejW celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

REPUBLIKA CZESKA

Tel. +420 595622716

Faks +420 595622226

E-mail: martin.vymetal@msk.cz

Internet: www.msk.cz

lub

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praha 4

REPUBLIKA CZESKA

Tel. +420 224827884

Faks +420 224827879

E-mail: sniehotta@akccs.cz

Internet: www.akccs.cz

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.