Ogłoszenie na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.215.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2009 r.

Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 215/02)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2009 r.)

Państwo członkowskieSzwecja
TrasaStoruman-Sztokholm (Arlanda)
Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej1 stycznia 2010 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejNäringsdepartementet Trafikenheten SE-103 33 Stockholm SWEDEN

Tel. (centrala): +46 84051000

Tel. (numer bezpośredni): +46 84055096 lub

+46 84053629

Faks +46 84052298

(Osoba odpowiedzialna: Yosef Belachew or Lars Österberg)

E-mail: yosef.belachew@enterprise.ministry.se

lars.osterberg@enterprise.ministry.se

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.