Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.315.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 315/04)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaLimoges - Lyon (Saint-Exupéry)
Okres obowiązywania umowyOd 4 marca 2023 r. do 3 marca 2027 r.
Ostateczny termin składania wniosków i ofert27 października 2022 r. do godz. 12:00 (czasu obowiązującego w Paryżu)
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące zaproszenia do składania ofert i obowiązku użyteczności publicznejSyndicat Mixte de l'Aéroport de Limoges-Bellegarde

81 avenue de l'aéroport

87 100 Limoges

FRANCE

Tel. +33 555433025

E-mail: direction@smalb-aeroport.fr

lub na platformie z profilem nabywcy SMALB: https://www.

e-marchespublics.com

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.