Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.232.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 232/14)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2017 r.)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaPérigueux (Dordogne) - Paryż (Orly)
Okres obowiązywania umowyOd dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Termin składania wniosków i ofertProcedura otwarta:

18 września 2017 r., do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Paryżu

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert, oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejCommunauté d'Agglomération du Grand Périgueux

1 Boulevard Lakanal

24 000 Périgueux

FRANCJA

Tel.: +33 553358600

E-mail:

n.vitel@grandperigueux.fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.