Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.220.63

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 220/15)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2017 r.)

Państwo członkowskieWłochy
TrasyOlbia-Mediolan Linate i z powrotem
Nowy okres obowiązywania warunków umowycztery lata, począwszy od dnia 9 listopada 2017 r.
Termin składania ofert9 lipca 2017 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejDokument źródłowy

Dz.U. C 145 z 9 maja 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n.41

09123 Cagliari

ITALIA (WŁOCHY)

Tel. +39 0706067331

Faks +39 0706067309

Adres internetowy: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.