Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.320.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 września 2017 r.

Ogłoszenie Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 320/08)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2017 r.)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaLannion - Paryż (Orly)
Okres obowiązywania umowyOd 27 marca 2018 r. do 26 marca 2022 r.
Termin składania wniosków i ofert9 grudnia 2017 r. (do godz. 12.00 czasu lokalnego)
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejAéroport de Lannion - Côte de Granit Rose

Syndicat Mixte de l'Aéroport - EPIC

Avenue Pierre Marzin

22300 Lannion

FRANCJA

Tel. +33 296058234

Faks: +33 296058299

E-mail: akguegan.aeroportlannion@orange.fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.