Dz.U.UE.C.2019.39.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 marca 2019 r.

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej 1
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 39/11)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

Państwo członkowskieFrancja
TrasyAjaccio-Paryż Orly (część nr 1)

Ajaccio-Marsylia (część nr 2)

Ajaccio-Nicea (część nr 3)

Bastia-Paryż Orly (część nr 4)

Bastia-Marsylia (część nr 5)

Bastia-Nicea (część nr 6)

Calvi-Paryż Orly (część nr 7)

Figari-Paryż Orly (część nr 8)

Calvi-Marsylia i Calvi -Nicea (część nr 9)

Figari-Marsylia i Figari-Nicea (część nr 10)

Okres obowiązywania umowy29 kwietnia 2019 r. (do godz. 16.00 czasu lokalnego)
Termin składania wniosków i ofert8 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00 czasu lokalnego)
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejOffice des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCJA

E-mail: contact@otc-corse.fr

Tel. +33 495237130

Faks +33 495201631

Profil nabywcy: www.achatpublic.com

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U.UE.C.2019.100.18/2).