Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.233.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 233/08)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2018 r.)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaAgen-Paryż (Orly)
Okres obowiązywania umowy7 stycznia 2019 r. - 6 stycznia 2023 r.
Termin składania wniosków i ofert10 września 2018 r. (do godz. 12.00 czasu lokalnego)
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejSyndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental (SMAD)

Aéroport d'Agen La Garenne

47-520 Le Passage

FRANCJA

Tel. +33 553770083

E-mail: m.bertaud@aeroport-agen.fr

lub na platformie z profilem nabywcy SMAD: https://www.e-marchespublics.fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.