Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.119.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 119/07)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2016 r.)

Państwo członkowskieIrlandia
TrasyPort lotniczy Conamara (Na Mine) - Árainn

Port lotniczy Conamara (Na Mine) - Inis Meáin - Inis Óirr

Okres obowiązywania umowy1 października 2016 r.-30 września 2020 r.
Termin składania ofert:60 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia do składania ofert. Dokumentacja przetargowa będzie dostępna od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i zmienionego obowiązku użyteczności publicznejDodatkowych informacji udziela:

Office of Government Procurement

Department of Public Expenditure and Reform

3A Mayor Street Upper

Spencer Dock

Dublin 1

IRLANDIA

http://www.etenders.gov.ie/

Tel. +353 176 1008103

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Donal D'Arcy

E-mail: Donal.D'arcy@ogp.gov.ie

Ciaran Bayly

E-mail: Ciaran.Bayly@ogp.gov.ie

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.