Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.321.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2017 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 321/04)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 54 nota wyjaśniająca do podpozycji CN "0805 10 20 Pomarańcze słodkie, świeże" otrzymuje brzmienie:

"0805 10 22 Pomarańcze słodkie, świeże

do

Podpozycje te obejmują wyłącznie pomarańcze z gatunku Citrus sinensis.

0805 10 28

0805 10 22 Pomarańcze pępkowe

Charakterystyczną cechą pomarańczy pępkowych jest wzrost drugiego

owoca na wierzchołku, który nieco wystaje i przypomina pępek ludzki. Są to

słodkie, duże, bezpestkowe pomarańcze, które posiadają bogaty i soczysty

smak.

Podpozycja ta obejmuje odmiany takie, jak »Navel«, »Navels sanguinas«,

»Lane late«, »Navelate«, »Navelina«, »Thomson«, »Washington«.

0805 10 24 Pomarańcze białe

Białe pomarańcze nazywa się również "pomarańczami zwyczajnymi" i są one

często używane do produkcji soków.

Podpozycja ta obejmuje odmiany takie, jak »Salustiana«, »Valencia«,

»Valencia late«, »Delta seedless«, »Midknight« i »Shamouti«.

0805 10 28 Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje pomarańcze krwiste lub zabarwione.

Miąższ i sok (a czasami także skórka) krwistych pomarańczy mają

zabarwienie wynikające z obecności antocyjanów.

Krwiste pomarańcze obejmują »Maltaise«, »Moro«, »Sanguinelli«/

»Sanguinello«, »Tarocco«, »Blood ovals«, »Sanguinas redondas«, »Doubles fines«, »Washington sanguines« lub »Improved doubles fines« lub »Large sanguines« i »Portuguese«.".

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.