Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.49.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

Nota informacyjna Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(2019/C 49/07)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lutego 2019 r.)

Państwo członkowskieNorwegia
TrasaRøros-Oslo vv. Sogndal-Oslo vv. Førde-Oslo vv. Sandane-Oslo vv. Sogndal-Bergen vv. Sandane-Bergen vv. Ørsta-Volda-Bergen vv.
Okres obowiązywania umowy1 kwietnia 2020 r. - 31 marca 2024 r.
Termin składania ofert8 kwietnia 2019 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i zmienionego obowiązku użyteczności publicznejMinisterstwo Transportu i Komunikacji PO Box 8010 Dep. 0030 Oslo NORWEGIA

Tel. +47 22249090

E-mail: postmottak@sd.dep.no

Internet: https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.