Dz.U.UE.C.2019.49.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

Nota informacyjna Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(2019/C 49/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lutego 2019 r.)

Państwo członkowskieNorwegia
TrasyRøros-Oslo vv. Sogndal-Oslo vv. Førde-Oslo vv. Sandane-Oslo vv. Sogndal-Bergen vv. Sandane-Bergen vv. Ørsta-Volda-Bergen vv.
Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej:1 kwietnia 2020 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące zmienionego obowiązku użyteczności publicznejMinisterstwo Transportu i Komunikacji PO Box 8010 Dep. N-0030 Oslo NORWEGIA

Tel. + 47 22249090

E-mail: postmottak@sd.dep.no

Internet: https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud