Nota informacyjna na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie... - OpenLEX

Nota informacyjna na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.27.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2015 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 27/04)

(Dz.U.UE C z dnia 27 stycznia 2015 r.)

Państwo członkowskiePortugalia
TrasyLizbona-Horta-Lizbona

Funchal-Ponta Delgada-Funchal

Lizbona-Santa Maria-Lizbona

Lizbona-Pico-Lizbona

Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej19 grudnia 2010 r.
Data wejścia w życie niniejszej zmiany29 marca 2015 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejDodatkowych informacji udziela:

Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.

Rua B, Edifícios 4, 5 e 6 - Aeroporto de Lisboa

1749-034 Lisboa

PORTUGALIA

Tel. +351 218423500

Faks +351 218423582

E-mail: dre.am@inac.pt

Strona internetowa: www.inac.pt

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.