Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.169.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 maja 2019 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 169/07)

(Dz.U.UE C z dnia 17 maja 2019 r.)

Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
TrasyPort lotniczy Dundee - port lotniczy Heathrow Port lotniczy Dundee - port lotniczy Gatwick Port lotniczy Dundee - port lotniczy Stansted Port lotniczy Dundee - port lotniczy Luton Port lotniczy Dundee - port lotniczy London City Port lotniczy Dundee - port lotniczy Southend
Okres obowiązywania umowy2 lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. Od października 2019 r. do października 2023 r.
Termin składania wniosków i ofert61 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejAdresat:

Karen Lawson

Corporate Procurement Manager

Tel. +44 1382 433860

E-mail: karen.lawson@dundeecity.gov.uk

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.