Dz.U.UE.C.2019.39.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 39/08)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

Państwo członkowskieFinlandia
TrasyHelsinki-Pori
Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej1 sierpnia 2019 r.
Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst oraz wszelkie inne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejDodatkowe informacje:

Miasto Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

FINLANDIA (SUOMI/FINLAND)

Tel. +358 447019228

Faks +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot