Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.320.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 września 2017 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 320/07)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2017 r.)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaLannion (Côte-de-Granit Rose) - Paryż (Orly)
Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej27 października 2003 r.
Data wejścia w życie niniejszej zmiany23 marca 2018 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejArrêté du 18 septembre 2017 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Lannion et Paris (Orly) [Decyzja z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca obowiązek użyteczności publicznej w zakresie regularnych przewozów lotniczych między Lannion a Paryżem (Orly)]

NOR: TRAA1725604A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Dodatkowych informacji udziela:

Direction Générale de l'Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Paris cedex 15

FRANCJA

Tel. +33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.