Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.206.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 206/11)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

Państwo członkowskieFinlandia
TrasaHelsinki - Savonlinna
Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej22 sierpnia 2005 r.
Data wejścia w życie niniejszej zmiany8 stycznia 2018 r.
Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejFińska Agencja Transportu (Finnish Transport Agency)

Kirjaamo PB 33

FI-00521 Helsinki

FINLANDIA (FINLAND)

Tel. + 358 505942353

Faks +358 295343700

E-mail: kirjaamo@liikennevirasto.fi

Adres internetowy:

www.liikennevirasto.fi/savonlinna-airservices

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.