NO-Oslo: Regularne usługi transportu lotniczego - 2005/S 115-113429 - Zaproszenie do składania ofert. - OpenLEX

NO-Oslo: Regularne usługi transportu lotniczego - 2005/S 115-113429 - Zaproszenie do składania ofert.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.166.45

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2005 r.

NO-Oslo: Regularne usługi transportu lotniczego

2005/S 115-113429

Zaproszenie do składania ofert

(2005/C 166/10)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2005 r.)

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Tekst niniejszego powiadomienia nie jest prezentowany w programie "Prawo Europejskie", gdyż zgodnie z powiadomieniem (Dz.U.UE.C.05.173.9) publikację niniejszego powiadomienia należy uważać za unieważnioną.

..................................................

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.