Mianowanie sekretarza.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.4/2

Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Mianowanie sekretarza

(2010/C 317/08)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Pismem z dnia 11 czerwca 2010 r. sekretarz Trybunału Sprawiedliwości, Roger Grass, zwrócił się o uznanie jego służby na tym stanowisku za zakończoną z dniem 7 października 2010 r.

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 14 września 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości na podstawie art. 12 regulaminu postępowania mianował sekretarzem Alfreda Calota Escobara na okres od dnia 7 października 2010 r. do dnia 6 października 2016 r.

A. Calot Escobar złożył ślubowanie zgodnie z art. 10 statutu Trybunału Unii Europejskiej na uroczystym posiedzeniu w dniu 6 października 2010 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.