Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.3/1

Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

(2010/C 317/05)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Na podstawie art. 10 § 1 akapit trzeci regulaminu postępowania Trybunał Sprawiedliwości mianował na okres roku, do dnia 6 października 2011 r. Y. Bota pierwszym rzecznikiem generalnym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.