Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.215.66

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

Mianowanie pełniącego obowiązki rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu

(2017/C 215/05)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lipca 2017 r.)

Zgodnie z art. 3 decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień rzecznika praw stron w niektórych postępowaniach w sprawie handlu (Dz.U. L 107 z 19.4.2012, s. 5) członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę handlową mianował Piotra OGONOWSKIEGO na stanowisko pełniącego obowiązki rzecznika praw stron, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.