Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.48.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

POROZUMIENIE
w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

A. List rządu Islamskiej Republiki Mauretańskiej

Szanowny Panie,

Powołując się na Protokół, parafowany dnia 31 lipca 2001 r., ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r., oraz w rezultacie spotkań Wspólnego Komitetu w dniu 10 września 2004 r. oraz w dniach 15 i 16 grudnia 2004 r., mam zaszczyt poinformować, że rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej jest gotów zastosować, zgodnie z opiniami naukowymi, tymczasowe ograniczenie nakładów połowowych dla połowów głowonogów, jak określono w zestawieniu danych połowowych nr 5 tego Protokołu, czasowo ograniczając o 5 licencji dopuszczalne wielkości połowów wobec wielkości oferowanych przez Protokół. Przyszłe przywrócenie tych 5 licencji zostanie zadecydowane za porozumieniem stron w zależności od stanu zasobów. Rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej również podejmie decyzję, w sposób wolny od dyskryminacji, o drugim jednomiesięcznym okresie ochronnym dotyczącym połowu gatunków głębinowych. Poza tym rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej zobowiązuje się do zastosowania zmian wprowadzonych do Protokołu odnoszących się do postanowień dotyczących wielkości dopuszczalnych połowów ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 8 dla kategorii kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 31 do 35, oraz ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 9 dla kategorii trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 15 do 25, tymczasowo, ze skutkiem począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo.

Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej odnośnie do wspomnianego tymczasowego stosowania.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku.

W imieniu Rządu Islamskiej Republiki Mauretańskiej

B. List Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści:

"Szanowny Panie,

Powołując się na Protokół, parafowany dnia 31 lipca 2001 r., ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r., oraz w rezultacie spotkań Wspólnego Komitetu w dniu 10 września 2004 r. oraz w dniach 15 i 16 grudnia 2004 r., mam zaszczyt poinformować, że rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej jest gotów zastosować, zgodnie z opiniami naukowymi, tymczasowe ograniczenie nakładów połowowych dla połowów głowonogów, jak określono w zestawieniu danych połowowych nr 5 tego Protokołu, czasowo ograniczając o 5 licencji dopuszczalne wielkości połowów wobec wielkości oferowanych przez Protokół. Przyszłe przywrócenie tych 5 licencji zostanie zadecydowane za porozumieniem stron w zależności od stanu zasobów. Rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej również podejmie decyzję, w sposób wolny od dyskryminacji, o drugim jednomiesięcznym okresie ochronnym dotyczącym połowu gatunków głębinowych. Poza tym rząd Islamskiej Republiki Mauretańskiej zobowiązuje się do zastosowania zmian wprowadzonych do Protokołu odnoszących się do postanowień dotyczących wielkości dopuszczalnych połowów ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 8 dla kategorii kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 31 do 35, oraz ustanowionych w zestawieniu danych połowowych nr 9 dla kategorii trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych, podnosząc liczbę statków w tej kategorii z 15 do 25, tymczasowo, ze skutkiem począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo.

Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej odnośnie do wspomnianego tymczasowego stosowania.".

Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej odnośnie do tymczasowego stosowania.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.