Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Listy służące do ustalenia składów orzekających

(2018/C 455/11)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 11 października 2018 r. Trybunał przyjął następującą listę służącą do ustalenia składu wielkiej izby:

A. Rosas

I. Jarukaitis

E. Juhász

L.S. Rossi

M. Ilešič

N.J. Piçarra

J. Malenovský

P.G. Xuereb

E. Levits

C. Lycourgos

L. Bay Larsen

K. Jürimäe

T. von Danwitz

F. Biltgen

C. Toader

S. Rodin

M. Safjan

C. Vajda

D. Šváby

C.G. Fernlund

M. Berger

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 11 października 2018 r. Trybunał przyjął następujące listy służące do ustalenia składu izb w składzie pięciu sędziów:

Pierwsza izba

A. Rosas

M. Safjan

L. Bay Larsen

C. Toader

Druga izba

E. Levits

P.G. Xuereb

T. von Danwitz

C. Vajda

M. Berger

Trzecia izba

J. Malenovský

L.S. Rossi

C.G. Fernlund

F. Biltgen

Czwarta izba

D. Šváby

N.J. Piçarra

S. Rodin

K. Jürimäe

Piąta izba

E. Juhász

I. Jarukaitis

M. Ilešič

C. Lycourgos

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 11 października 2018 r. Trybunał przyjął następujące listy służące do ustalenia składu izb w składzie trzech sędziów:

Szósta izba

A. Rosas

L. Bay Larsen

M. Safjan

Siódma izba

E. Levits

M. Berger

C. Vajda

P.G. Xuereb

Ósma izba

J. Malenovský

C.G. Fernlund

L.S. Rossi

Dziewiąta izba

D. Šváby

S. Rodin

N.J. Piçarra

Dziesiąta izba

E. Juhász

M. Ilešič

I. Jarukaitis

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.