Listy służące do ustalania składów orzekających.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.370.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2011 r.

Listy służące do ustalania składów orzekających

(2011/C 370/06)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2011 r.)

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2011 r. Trybunał sporządził listę, o której mowa w artykule 11b § 2 regulaminu postępowania, celem określenia składu wielkiej izby:

Wielka izba

A. Rosas

C.G. Fernlund

R. Silva de Lapuerta

E. Jarašiūnas

K. Schiemann

A. Prechal

E. Juhász

M. Berger

G. Arestis

D. Šváby

A. Borg Barthet

M. Safjan

M. Ilešič

J.J. Kasel

J. Malenovský

C. Toader

U. Lõhmus

A. Arabadjiev

E. Levits

T. von Danwitz A. Ó Caoimh L. Bay Larsen

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2011 r. Trybunał sporządził listę, o której mowa w artykule 11c § 2 akapit pierwszy regulaminu postępowania, celem określenia składu drugiej izby:

Druga izba

A. Rosas

C.G. Fernlund

U. Lõhmus

A. Arabadjiev

A. Ó Caoimh

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2011 r. Trybunał sporządził listy, o których mowa w artykule 11c § 2 akapit drugi regulaminu postępowania, celem określenia składu izb orzekających w składzie trzech sędziów:

Piąta izba

A. Borg Barthet

M. Ilešič

E. Levits

J.J. Kasel

M. Berger

Szósta izba

A. Rosas

A. Ó Caoimh

A. Arabadjiev

C.G. Fernlund

Siódma izba

R. Silva de Lapuerta

E. Juhász

G. Arestis

T. von Danwitz

D. Šváby

Ósma izba

K. Schiemann L. Bay Larsen C. Toader

E. Jarašiūnas

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.