Lista statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od 1 listopada 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r., na mocy art. 7b dyrektywy nr 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie kontroli państwa portu statków.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.243.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2004 r.

Lista statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od 1 listopada 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r., na mocy art. 7b dyrektywy nr 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawe kontroli państwa portu statków(1)

(2004/C 243/04)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2004 r.)

Na mocy art. 7b ust. 1 dyrektywy 95/21/WE w sprawie kontroli państwa portu statków, odmawia się wstępu do portów Państw Członkowskich statkom, które zostały kilkakrotnie zatrzymane.(2)

Artykuł 7b ust. 3 stanowi, iż Komisja publikuje co sześć miesięcy listę statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty.

W poniższej tabeli ujęto listę statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od 1 listopada 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r.

Nazwa statkuNumer IMORodzaj statkuBandera
HAKKI DEVAL(*)7.433.347MasowiecTurcja (bardzo wysokie ryzyko)
EUROPA I(*)5.405.542Statek pasażerski typu ro-roBoliwia (bardzo wysokie ryzyko)
ARIELLE(*)7.519.880Statek pasażerski typu ro-roSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
SAMBOR(*)7.724.368MasowiecBelize (bardzo wysokie ryzyko)
SANTOS C (*)7.214.363ChemikaliowiecBoliwia (bardzo wysokie ryzyko)
ANDRA (ex SANDRA)7.919.846MasowiecRumunia (bardzo wysokie ryzyko)
HAJJI AMNAH

(ex MARWA B)

7.501.833MasowiecSyryjska Republika Arabska (bardzo wysokie ryzyko)
MEDIA V(*)6.407.652Statek pasażerski typu ro-roCypr (średnie ryzyko)
SANDRA7.336.642ChemikaliowiecBoliwia (bardzo wysokie ryzyko)
GOKHAN KIRAN(*)7.433.696MasowiecTurcja (bardzo wysokie ryzyko)
LADY FOX

(ex ELPIS)

7.610.098MasowiecSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
PALOMA C(*)8.100.870MasowiecPanama (średnie ryzyko)
SADALSUUD(*)7.123.992TankowiecPanama (średnie ryzyko)
TIMIOS STAVROS(*)7.526.584MasowiecPanama (średnie ryzyko)
CORA7.395.234MasowiecSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
ELENA B(*)7.721.330MasowiecSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
OCEAN PRINCESS(*)7.924.346MasowiecSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
GOOD NEWS8.001.787Masowiec St. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
DERIN DENIZ6.905.446Statek pasażerski typu ro-roTurcja (bardzo wysokie ryzyko)
(*) Statki dla których nakaz odmowy wstępu został następnie zniesiony, zgodnie

z procedurą opisaną w części B załącznika XI do dyrektywy 95/21/WE.

______

(1) Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/106/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 19 z 22.1.2002, str. 17).

(2) Pierwszy ustęp art. 7b stanowi:

"Państwo Członkowskie zapewnia, że statkowi należącemu do jednej z kategorii sekcji A załącznika XI, odmawia się wstępu do jego portów, z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 11 ust. 6, jeżeli statek:

albo

- pływa pod banderą państwa znajdującego się na czarnej liście opublikowanej w rocznym sprawozdaniu Protokołu Ustaleń, oraz

- został zatrzymany więcej niż dwukrotnie w ciągu ostatnich 24 miesięcy w porcie państwa sygnatariusza Protokołu Ustaleń;

lub

- pływa pod banderą państwa określonego jako »bardzo wysokiego ryzyka« lub »wysokiego ryzyka« na czarnej liście opublikowanej w rocznym sprawozdaniu Protokołu Ustaleń, oraz

- został zatrzymany więcej niż jeden raz w ciągu ostatnich 36 miesięcy w porcie państwa sygnatariusza Protokołu Ustaleń.

Odmowa wstępu jest stosowana niezwłocznie od chwili, gdy statek uzyskał pozwolenie na wyjście z portu, w którym został poddany, odpowiednio, drugiemu lub trzeciemu zatrzymaniu."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.