Lista organów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie do przeprowadzania dostaw i udzielania zamówień na wycofane z rynku... - OpenLEX

Lista organów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie do przeprowadzania dostaw i udzielania zamówień na wycofane z rynku świeże warzywa i owoce w celu ich wykorzystania przemysłowego, do destylacji lub do produkcji paszy dla zwierząt.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.92.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2005 r.

Lista organów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie do przeprowadzania dostaw i udzielania zamówień na wycofane z rynku świeże warzywa i owoce w celu ich wykorzystania przemysłowego, do destylacji lub do produkcji paszy dla zwierząt

(2005/C 92/03)

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2005 r.)

Niniejszą listę publikuje się na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 103/2004 (Dz.U. L 16 z dnia 23.1.2004, str. 3).

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.