Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.170.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2020 r.

KRAJOWE ZWOLNIENIA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH Z KRAJOWYCH PRZEPISÓW TRANSPONUJĄCYCH DYREKTYWĘ (UE) 2015/849 (DYREKTYWA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY)
Wykaz państw członkowskich, które podjęły decyzję o zwolnieniu podmiotów świadczących niektóre usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

(2020/C 170/05)

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2020 r.)

Jeżeli państwo członkowskie podejmuje decyzję o zwolnieniu, całkowicie lub częściowo, podmiotów świadczących niektóre usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących wspomnianą dyrektywę, powiadamia Komisję o tej decyzji, wraz z uzasadnieniem opartym na konkretnej ocenie ryzyka. Państwo członkowskie może złożyć lub cofnąć takie powiadomienie w każdym czasie. Komisja powiadamia o takich decyzjach pozostałe państwa członkowskie

Państwa członkowskie, które do marca 2020 r. powiadomiły Komisję o takich decyzjach, to:

Państwo członkowskieZwolnione podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych
BelgiaZgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Loteria narodowa

CzechyZgodnie z ustawą nr 253/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wybranych środków przeciwko praniu dochodów z przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu:

- Gry w bingo lub tombola

- Loterie pieniężne

- Loterie fantowe

- Loterie błyskawiczne lub loterie numeryczne

DaniaNa podstawie art. 1 ust. 5 ustawy nr 651 z dnia 8 czerwca 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zawiadomienia o częściowym zwolnieniu niektórych gier z ustaw dotyczących prania pieniędzy z dnia 26 czerwca 2017 r.:

- Lokalne zakłady wzajemne

- Gry w bingo

- Tombola

- Automaty do gier umożliwiające wygrane pieniężne

- Loterie, loterie klasowe ("Klasselotterieti"), loterie typu non-profit

- Poker stacjonarny

- Gra w bingo online

- Symulacyjne gry kierownicze

- Konkursy, w których udział odbywa się za pośrednictwem wiadomości SMS lub w podobny sposób

EstoniaZgodnie z definicją zawartą w art. 6 estońskiej ustawy z dnia 15 października 2008 r. o grach hazardowych, zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 26 października 2017 r.:

- Loterie handlowe

FinlandiaZgodnie z rozdziałem 1 sekcja 3 pkt 4 ustawy z dnia 28 czerwca 2017 r. o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (444/2017):

- Automaty do gier znajdujące się poza kasynami

NiemcyZgodnie z sekcją 2 pkt 1 ust. 15 pkt ustawy z 2017 r. o wykrywaniu zysków z poważnych przestępstw kryminalnych ("ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy"):

- Totalizatory, gdy są one prowadzone przez stowarzyszenia, zgodnie z sekcją 1 ustawy o zakładach dotyczących wyścigów i loteriach

- Gry w bingo

- Automaty do gier znajdujące się poza kasynami na podstawie sekcji 33c Kodeksu przemysłowego

- Loterie dopuszczone przez prawo państwowe i loterie społeczne

IrlandiaZgodnie z definicją zawartą w sekcji 25 pkt 8 ustawy z 2010 r. o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), z późniejszymi zmianami, oraz regulacją 3 instrumentu ustawowego 487/2018 Gry w bingo

- Salony rozrywki i gier

- Loterie

- Poker stacjonarny

SzwecjaZgodnie z art. 20 ustawy o środkach zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

(SFS 2017:

630) oraz zgodnie z wytycznymi w sprawie przepisów i ogólnych porad szwedzkich

organów ds. gier hazardowych: 2017:2

- Gry w bingo prowadzone za zgodą organu ds. gier losowych zgodnie z art. 42 akapit pierwszy zdanie drugie ustawy o grach losowych (1994:

1000).

- Automaty do gier umożliwiające wygrane rzeczowe

- Automaty do gier i automaty na żetony, które są eksploatowane zgodnie z pozwoleniem na mocy art. 26 ustawy o grach losowych

- Loterie przeprowadzane na podstawie pozwolenia lub rejestracji zgodnie z art. 16 i 17 ustawy o grach losowych oraz organizowane przez stowarzyszenia działające głównie w obrębie jednej gminy lub, w przypadku loterii przeprowadzanych w wielu gminach, w obrębie jednego regionu

- Loterie przeprowadzane na podstawie pozwolenia zgodnie z art. 16 ustawy o grach losowych w więcej niż jednym regionie

- Rzeczywiste loterie zgodnie z art. 4 ustawy o grach losowych, które są przeprowadzane na podstawie pozwolenia na podstawie art. 45 ustawy o grach losowych i które są przeprowadzane za pośrednictwem agenta

- Gry w ruletkę, kości i karty prowadzone zgodnie z art. 32 ustawy o grach losowych

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.