Komunikat w sprawie formalnego stwierdzenia dezaktualizacji pewnej liczby aktów prawa wspólnotowego w dziedzinie energii. - OpenLEX

Komunikat w sprawie formalnego stwierdzenia dezaktualizacji pewnej liczby aktów prawa wspólnotowego w dziedzinie energii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.39.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 2005 r.

Komunikatu Komisji w sprawie formalnego stwierdzenia dezaktualizacji pewnej liczby aktów prawa wspólnotowego w dziedzinie energii

(2005/C 39/08)

(Dz.U.UE C z dnia 16 lutego 2005 r.)

Zgodnie z wytycznymi w sprawie ograniczenia obowiązującego dorobku prawnego Wspólnoty, oraz w ramach uproszczenia aktów Komisji, usuwa się niniejszym z obowiązującego dorobku prawnego Wspólnoty niżej wymienione akty prawne, które nie będą się już pojawiać w spisie obowiązującego prawodawstwa Wspólnoty(1).

31952S0002

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 2-52 z dnia 23 grudnia 1952 r. określająca sposób naliczania i pobierania opłat wyrównawczych przewidzianych w art. 49 i 50 Traktatu

Dziennik Urzędowy nr B 1 z 30.12.1952, str. 3-4.

31952S0003

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 3-52 z dnia 23 grudnia 1952 r. w sprawie kwoty i zasad stosowania opłat wyrównawczych przewidzianych w art. 49 i 50 Traktatu

Dziennik Urzędowy nr B 1 z 30.12.1952, str. 4-6.

31953D0004

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 4-53 z dnia 12 lutego 1953 r. w sprawie warunków opublikowania cenników oraz warunków sprzedaży stosowanych przez przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym węgla i rudy żelaza

Dziennik Urzędowy nr B 2 z 12.2.1953, str. 3-5.

31953D0031

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 31-53 z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie warunków opublikowania cenników oraz warunków sprzedaży stosowanych przez przedsiębiorstwa w przemyśle stalowym

Dziennik Urzędowy nr B 6 z 4.5.1953, str. 111-112.

31954D0037

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 37-54 z dnia 29 lipca 1954 r. w sprawie warunków opublikowania cenników oraz warunków sprzedaży stosowanych przez przedsiębiorstwa w przemyśle stalowym przy sprzedaży specjalnej stali w rozumieniu załącznika III do Traktatu

Dziennik Urzędowy nr B 18 z 1.8.1954, str. 470-472.

31959S0005

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 5-59 z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie umożliwienia przedsiębiorstwom węglowym odroczenia płatności należnych opłat wyrównawczych

Dziennik Urzędowy nr 5 z 27.1.1959, str. 109-110.

31963D0024

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 24-63 z dnia 11 grudnia 1963 r. w sprawie zobowiązania przedsiębiorstw przemysłu stalowego Wspólnoty do zgłaszania Wysokiej Władzy transakcji obejmujących rabaty i ceny specjalne w wywozie pośrednim

Dziennik Urzędowy nr 187 z 24.12.1963, str. 2977-2979.

31964K0001

EWWiS Wysoka Władza: Zalecenie nr 1-64 z dnia 15 stycznia 1964 r. do rządów Państw Członkowskich w sprawie podniesienia cła ochronnego na produkty stalowe na zewnętrznych granicach Wspólnoty

Dziennik Urzędowy nr P 8 z 22.1.1964, str. 99-106.

31966D0021(01)

EWWiS Wysoka Władza: Decyzja nr 21-66 z dnia 16 listopada 1966 r. w sprawie zobowiązania przedsiębiorstw przemysłu stalowego do zgłaszania cen obliczanych w trakcie dostaw produktów stalowych

Dziennik Urzędowy nr 219 z 29.11.1966, str. 3725-3727.

31975S3289

Decyzja Komisji nr 3289/75/EWWiS z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie definicji i konwersji jednostki rozliczeniowej, która będzie stosowana w decyzjach, zaleceniach, opiniach i komunikatach do celów Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

Dziennik Urzędowy nr L 327 z 19.12.1975, str. 4-5.

31986S1566

Decyzja Komisji nr 1566/86/EWWiS z dnia 24 lutego 1986 r. dotycząca statystyk odnoszących się do żelaza i stali

Dziennik Urzędowy nr L 141 z 28.5.1986, str. 1-91.

______

(1) COM(2003) 71 wersja ostateczna - Aktualizacja i uproszczenie dorobku prawnego Wspólnoty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.