Komunikat w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1235/2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do klasyfikacji opon pod względem przyczepności na mokrej nawierzchni, do pomiarów oporu toczenia oraz do procedury weryfikacji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.86.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2012 r.

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1235/2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do klasyfikacji opon pod względem przyczepności na mokrej nawierzchni, do pomiarów oporu toczenia oraz do procedury weryfikacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja danych laboratoriów wzorcowych na potrzeby procedury korygowania uzyskiwanych przez laboratoria wyników pomiarów oporu toczenia opon w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1222/2009 zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1235/2011)

(2012/C 86/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2012 r.)

Poniższe laboratoria wchodzą w skład sieci laboratoriów spełniających wymagania określone w pkt 3 załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 1222/2009(1) zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1235/2011(2). Ich dane muszą zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako dane laboratoriów wzorcowych zgodnie z pkt 1 ppkt 1 załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 1222/2009 zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1235/2011.

Laboratorium referencyjneNazwa/adres
Apollo VredesteinVredestein Banden BV

Ir. E.L.C. Schiffstraat 370

7547 RD Enschede

NEDERLAND

BridgestoneBridgestone Technical Center Europe SpA

Via del Fosso del Salceto 13/15

00128 Roma RM

ITALIA

ContinentalContinental Reifen Deutschland GmbH

Jaedekamp 30

30419 Hannover

DEUTSCHLAND

GoodyearGoodyear Innovation Center Luxembourg

Avenue Gordon Smith

7750 Colmar-Berg

LUXEMBOURG

IDIADAIDIADA Automotive Technology, SA

Pol Ind L'Albornar

43710 Santa Oliva

ESPAÑA

MichelinCERL Michelin

Zone Industrielle de Ladoux

63040 Clermont-Ferrand

FRANCE

PirelliPirelli Tyre SpA

Viale Sarca 222

20126 Milano MI

ITALIA

TÜVTÜV SÜD Automotive GmbH

Daimlerstraße 15

85748 Garching/München

DEUTSCHLAND

UTACL'Union Technique de l'Automobile du motocycle et du

Cycle (UTAC)

Autodrome de Linas-Montlhéry

avenue Georges Boillot

91310 Montlhéry Cedex

FRANCE

______

(1) Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 46.

(2) Dz.U. L 317 z 30.11.2011, s. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.