Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) aktu, o którym mowa w pkt 64a załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.174.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2005 r.

Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) aktu, o którym mowa w pkt 64a załącznika XIII do Porozumienia EOG (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych)

(2005/C 174/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lipca 2005 r.)

Nałożenie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych na następujących trasach:

1. Gjögur-Reykjavík (w obie strony)

2. Bíldudalur-Reykjavík (w obie strony)

3. Sauðárkrókur-Reykjavík (w obie strony)

4. Grímsey-Akureyri (w obie strony)

5. Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri (w obie strony)

6. Höfn-Reykjavík (w obie strony)

1.
WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (http://europa.eu.int/eurlex/ lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:EN:HTML), Islandia podjęła decyzję o kontynuowaniu nakładania zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w stosunku do regularnej usługi lotniczej od dnia 1 stycznia 2006 r. na następujących trasach:

1. Gjögur-Reykjavík (w obie strony)

2. Bíldudalur-Reykjavík (w obie strony)

3. Sauđárkrókur-Reykjavík (w obie strony)

4. Grímsey-Akureyri (w obie strony)

5. Vopnafjörđur-Ţórshöfn-Akureyri (w obie strony)

6. Höfn-Reykjavík (w obie strony)

2.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH OBEJMUJĄ:

2.1. Minimalna częstotliwość lotów, zdolność przewozowa, trasy lotnicze i rozkład lotów

Wymagania te obowiązują w okresie działalności od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. (trzy lata).

Minimalna częstotliwość lotów:

– Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: 2 loty w obie strony tygodniowo

– Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: 6 lotów w obie strony tygodniowo

– Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: 5 lotów w obie strony tygodniowo

– Akureyri-Grímsey-Akureyri: 3 loty w obie strony tygodniowo

– Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: 5 lotów w obie strony tygodniowo

– Reykjavík-Höfn-Reykjavík: 7 lotów w obie strony tygodniowo

Trasy lotnicze

– Usługi są świadczone bez międzylądowania.

Rozkład lotów

– Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: odlot z Reykjavíku o 09:00 lub później. Przylot do Reykjavíku nie później niż o 17:00.

– Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: odlot z Reykjavíku o 09:00 lub później. Przylot do Reykjavíku nie później niż o 19:00.

– Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: odlot z Reykjavíku o 08:00 lub później. Przylot do Reykjavíku nie później niż o 19:00.

– Akureyri-Grímsey-Akureyri: odlot z Akureyri o 09:00 lub później. Przylot do Akureyri nie później niż o 17:00.

– Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri: odlot z Akureyri o 09:00 lub później. Przylot do Akureyri nie później niż o 17:00.

– Reykjavík-Höfn-Reykjavík: odlot z Reykjavíku o 08:00 lub później. Przylot do Reykjavíku nie później niż o 18:00.

Zdolność przewozowa

– Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: Podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 9 miejsc.

– Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 9 miejsc.

– Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 15 miejsc.

– Akureyri-Grímsey-Akureyri: W okresie od 1 września do 30 kwietnia podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 9 miejsc. Akureyri-Grímsey-Akureyri: W okresie od 1 maja do 31 sierpnia podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 15 miejsc.

– Akureyri-Grímsey-Akureyri: W okresie od 1 września do 30 kwietnia podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 9 miejsc. W okresie od 1 maja do 31 sierpnia podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 15 miejsc.

– Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Podczas każdego lotu w obie strony jest dostępnych przynajmniej 15 miejsc.

2.2. Kategoria samolotów

– Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: W okresie od 1 listopada do 31 maja wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 9 pasażerów i 600 kg ładunku. Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: w okresie od 1 czerwca do 31 października wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 9 pasażerów i 200 kg ładunku.

– Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík: Wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 9 pasażerów.

– Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík: Wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikiem turbośmigłowym, zarejestrowany dla co najmniej 15 pasażerów.

– Akureyri-Grímsey-Akureyri: W okresie od 1 września do 30 kwietnia wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 9 pasażerów. W okresie od 1 maja do 31 sierpnia wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 15 pasażerów.

– Akureyri-Grímsey-Akureyri: W okresie od 1 września do 30 kwietnia wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 9 pasażerów. W okresie od 1 maja do 31 sierpnia wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 15 pasażerów.

– Reykjavík-Höfn-Reykjavík: Wymagane loty powinien obsługiwać samolot wielosilnikowy z silnikami turbośmigłowymi, zarejestrowany dla co najmniej 15 pasażerów.

– Przewoźnicy powinni wziąć pod uwagę obowiązujące na lotniskach wymagania techniczne i operacyjne.

2.3. Taryfy

– Maksymalna podstawowa opłata za przelot w jedną stronę (w pełni elastyczna), nie obejmująca opłat lotniskowych i składki ubezpieczeniowej nie może przekroczyć następującej wysokości (wskaźnik cen ze stycznia 2005 r.):

1. Reykjavík - Gjögur 7.730 ISK (+ 630 ISK)

2. Reykjavík - Bíldudalur 8.920 ISK (+ 630 ISK)

3. Reykjavík - Sauðárkrókur 8.920 ISK (+ 630 ISK)

4. Akureyri - Grímsey 7.675 ISK (+ 630 ISK)

5. Akureyri - Vopnafjörður 9.675 ISK (+ 630 ISK)

6. Akureyri - Þórshöfn 9.675 ISK (+ 630 ISK)

7. Reykjavík - Höfn 11.075 ISK (+ 630 ISK)

– Zgodnie z przyjętą praktyką w ofercie powinny znaleźć się zniżki socjalne.

– Ceny biletów mogą się zmieniać zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, jednak nie częściej niż co 6 miesięcy.

2.4. Stawki przewozowe

Reykjavík-Gjögur-Reykjavík: W okresie od 1 listopada do 31 maja opłata za przewóz wynosi maksymalnie 640 ISK bez VAT, a opłata za 1 kg ładunku wynosi maksymalnie 18 ISK bez VAT (wskaźnik cen ze stycznia 2005 r.).

2.5. Ciągłość świadczenia usług

Liczba lotów odwołanych z przyczyn bezpośrednio związanych z przewoźnikiem nie może przekroczyć 4 % planowanej liczby lotów w skali rocznej.

2.6. Ustalenia dotyczące współpracy

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, która ogranicza dostęp do następujących tras:

1. Gjögur-Reykjavík (w obie strony)

2. Bíldudalur-Reykjavík (w obie strony)

3. Sauđárkrókur-Reykjavík (w obie strony)

4. Grímsey-Akureyri (w obie strony)

5. Vopnafjörđur-Ţórshöfn-Akureyri (w obie strony)

6. Höfn-Reykjavík (w obie strony)

do jednego przewoźnika, obowiązują następujące warunki:

Taryfy

– Wszystkie taryfy połączeniowe do/z innych usług lotniczych muszą być oferowane na takich samych warunkach dla wszystkich przewoźników. Z tego wymogu zwolnione są taryfy połączeniowe do/z innych usług lotniczych świadczonych przez oferenta, pod warunkiem że taryfa stanowi maksymalnie 40 % w pełni elastycznej taryfy.

Warunki transferu

– Wszystkie warunki określone przez przewoźnika, dotyczące transferu pasażerów na trasy i z tras innych przewoźników, łącznie z czasem oczekiwania na połączenie i pośrednictwem w odprawie biletowo - bagażowej, muszą być obiektywne i niedyskryminujące.

3.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM:

Ríkiskaup (the State Trading Centre)

Borgartún 7,

P.O. Box 5100,

IS-125 Reykjavík

ISLANDIA

Telefon: (354) 530 14 00

Faks: (354) 530 14 14

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.