Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.167.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2004 r.

Komunikat odnoszący się do otwarcia kontyngentów ustanowionych decyzją Rady z dnia 21 czerwca 2004 zmieniającą decyzję Rady z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

(2004/C 167/01)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2004 r.)

1. W następstwie decyzji Rady z dnia 21 czerwca 2004(1) zmieniającej decyzję Rady z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, dodatek 7 Komunikatu 2004/K 150/01(2) otrzymuje brzmienie:

"Dodatek 7

LIMITY ILOŚCIOWE

(w tonach)

WyrobyOd 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
SA. Wyroby płaskie
SA1. Kręgi 62.037
SA2. Grube płyty200.104
SA3. Inne wyroby płaskie 66.608
SB. Wyroby długie
SB1. Belki 12.481
SB2. Walcówki 66.828
SB3. Inne wyroby długie 122.170"

2. Wszystkie inne przepisy Komunikatu 2004/K 150/01 pozostają w mocy.

______

(1) Dz.U. L 227 z 26.6.2004.

(2) Dz.U. C 150 z 5.6.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.