Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.112.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

Komunikat Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydany na podstawie art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2013/C 112/04)

(Dz.U.UE C z dnia 19 kwietnia 2013 r.)

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (Ministero dello sviluppo economico) informuje o złożeniu przez spółkę Apennine Energy S.p.a. wniosku o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów - pod nazwą "Tardiano" - na obszarze położonym w regionie Basilicata i Kampania, a mianowicie w prowincjach Potenza i Salerno, wyznaczonym liniami południków i równoleżników, których wierzchołki określają następujące współrzędne geograficzne:

WierzchołekDługość geogr. E od południka Monte MarioSzerokość geograficzna N
A3°22′ 40°20′
B3°23′ 40°20′
C3°23′ 40°18′
D3°22′ 40°18′
E3°22′ 40°14′
F3°27′ 40°14′
G3°27′ 40°13′
H3°28′ 40°13′
I3°28′ 40°12′
L3°29′ 40°12′
M3°29′ 40°11′
N3°30′ 40°11′
O3°30′ 40°09′
P3°27′ 40°09′
Q3°27′ 40°08′
R3°24′ 40°08′
S3°24′ 40°09′
T3°22′ 40°09′
U3°22′ 40°10′
V3°21′ 40°10′
Z3°21′ 40°11′
A’3°20′ 40°11′
B’3°20′ 40°12′
C’3°19′ 40°12′
D’3°19′ 40°13′
E’3°14′ 40°13′
F’3°14′ 40°16′
G’3°15′ 40°16′
H’3°15′ 40°17′
I’3°18′ 40°17′
L’3°18′ 40°18′
M’3°21′ 40°18′
N’3°21′ 40°19′
O’3°22′ 40°19′

Powyższe współrzędne geograficzne oparte są na mapach krajowych opracowanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny (Istituto geografico militare - I.G.M.) - karta mapy Włoch w skali 1:100 000 nr 210.

Wyznaczony obszar ma powierzchnię 212,40 km .

Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej dyrektywy, art. 4 dekretu legislacyjnego nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r., dekretem ministerialnym z dnia 4 marca 2011 r. i dekretem dyrekcyjnym z dnia 22 marca 2011 r., Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego publikuje ogłoszenie w celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów na przedmiotowym obszarze wyznaczonym za pomocą opisanych powyżej punktów i współrzędnych geograficznych.

Organem właściwym w sprawach wydawania odpowiednich zezwoleń na poszukiwanie jest Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (Dipartimento per l’Energia - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche).

Kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na wydobycie regulują bardziej szczegółowo następujące przepisy:

ustawa nr 613 z dnia 21 lipca 1967 r.; ustawa nr 9 z dnia 9 stycznia 1991 r.; dekret legislacyjny nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r.; dekret ministerialny z dnia 4 marca 2011 r. i dekret dyrekcyjny z dnia 22 marca 2011 r.

Termin składania wniosków wynosi 3 miesiące od publikacji niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Wnioski można również składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it, przesyłając wymagane dokumenty w formacie elektronicznym, opatrzone podpisem elektronicznym przedstawiciela prawnego kandydata.

Zgodnie z pkt 2 załącznika A dekretu Prezesa Rady Ministrów nr 22 z dnia 22 grudnia 2010 r., łączny czas trwania postępowania w sprawie wydania zezwolenia na poszukiwanie nie może przekraczać 180 dni.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.