Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.320.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 września 2017 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
w sprawie organu upoważnionego do wydawania świadectw autentyczności w ramach rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 481/2012

(2017/C 320/02)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2017 r.)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości 1  zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 464/2012 z dnia 22 maja 2012 r. 2 .

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości 3  zostało uchylone i zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 481/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. ustanawiającym zasady zarządzania kontyngentem taryfowym na wołowinę wysokiej jakości 4 .

Artykuł 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 481/2012 uściśla, że wprowadzenie przywiezionych towarów do swobodnego obrotu w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.2202, który zastąpił kontyngent o numerze porządkowym 09.4449 określony w rozporządzeniu (WE) nr 620/2009, podlega obowiązkowi przedłożenia świadectwa autentyczności.

Następujące organy wydające są upoważnione do wydawania świadectw autentyczności w ramach rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 481/2012:

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government

18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA

Punkt kontaktowy: Biosecurity Service Group

Pan Greg READ, kierownik

Tel. +61 262723594

E-mail: pr@aqis.gov.au

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA

Internet: http://www.fsis.usda.gov

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

1400 Merivale Road

Ottawa, Ontario

K1 A 0Y9

CANADA

E-mail: bertrand.st-arnaud@inspection.gc.ca

Internet: http://www.inspection.gc.ca

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Faks +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz

Dirección General de Servicios Ganaderos

División Industria Animal

Constituyente 1476, Piso 2

Montevideo

URUGUAY

Tel. +598 24126369

Faks +598 24126304

E-mail: digesega@mgap.gub.uy

Internet: http://www.mgap.gub.uy/DGSG

Ministerio de Agroindustria

Av. Paseo Colón no 982

Buenos Aires

ARGENTINA

Tel. +54 114349-2000

E-mail: secmercados@magyp.gob.ar/certificadoscarne@magyp.gob.ar

Internet: www.agroindustria.gob.ar

1 Dz.U. L 182 z 15.7.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 149 z 8.6.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 182 z 15.7.2009, s. 25.
4 Dz.U. L 148 z 8.6.2012, s. 9.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.