Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.183.105

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 183/03)

(Dz.U.UE C z dnia 9 czerwca 2017 r.)

Przepisy rozporządzenia (UE) nr 305/2011 1  są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych postanowień w europejskich dokumentach oceny

Odniesienie i tytuł europejskiego dokumentu ocenyOdniesienie i tytuł zastąpionego europejskiego

dokumentu oceny

Uwagi
(1)(2)(3)
010001-00-0301Ścienne zespolone prefabrykaty betonowe ze złączami punktowymi
020001-01-0405Zespoły wieloosiowych zawiasów chowanych020001-00-0405
020002-00-0404System obudowy szklanej balkonów (i tarasów) bez pionowych ram
020011-00-0405Dachowe, podłogowe, ścienne i sufitowe włazy umożliwiające dostęp lub do stosowania jako drzwi awaryjne/z lub bez odporności ogniowej
030019-00-0402Powłokowe pokrycia dachowe nanoszone w postaci płynnej na bazie polisiloksanów
040005-00-1201Wyroby z włókien roślinnych lub zwierzęcych do izolacji cieplnej i/lub akustycznej produkowane fabrycznie
040016-00-0404Siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący zaprawy na bazie cementu
040037-00-1201Płyty kompozytowe o niskim wpółczynniku lambda, wykonane z włókien wełny mineralnej i dodatków aerożelu
040048-00-0502Mata z włókna gumowego do stosowania jako izolacja od dźwięków uderzeniowych
040065-00-1201Płyty do izolacji cieplnej i/lub akustycznej wykonane na bazie polistyrenu ekspandowanego i cementu
040089-00-0404Zewnętrzne systemy izolacji kompozytowej wykonane do użytku na budynkach o ramie drewnianej
040090-00-1201Wytwarzane fabrycznie wyroby z ekspandowanego polilaktydu (EPLA) do izolacji cieplnej i/lub akustycznej
040138-00-1201Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej formowane in situ z włókien roślinnych w postaci niezwiązanej
040288-00-1201Wytwarzane fabrycznie wyroby z włókien poliestrowych do izolacji cieplnej i akustycznej
040313-00-1201Formowana na miejscu termiczna i akustyczna izolacja w formie luźnego wypełnienia wykonana z granulowanego korka ekspandowanego
050009-00-0301Cylindryczne i sferyczne łożyska ze specjalnym materiałem ślizgowym wykonanym z fluoropolimeru
060001-00-0802Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/ceramicznym wkładem kominowym klasy T400 (minimum) N1 W3 Gxx
060003-00-0802Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/ceramicznym wkładem kominowym klasy T400 (minimum) oraz specjalną ścianą zewnętrzną N1 W3 Gxx
060008-00-0802Zestaw do wykonywania kominów z glinianym/ceramicznym wkładem kominowym klasy T400 (minimum) N1/P1 W3 Gxx oraz różnymi ścianami zewnętrznymi i możliwością ich zmiany
070001-01-0504Płyty gipsowo-kartonowe do zastosowań nośnych070001-00-0504
070002-00-0505Taśma z włókna szklanego do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
080002-00-0102Niezbrojące geosiatki o oczkach heksagonalnych do stabilizacji niezwiązanych warstw ziarnistych przez zazębienie ziaren kruszywa
090001-00-0404Prefabrykowane płyty ze sprasowanej wełny mineralnej z wykończeniem organicznym lub nieorganicznym i systemem mocowania
090017-00-0404Oszklenie pionowe podparte punktowo
090020-00-0404Zestawy do okładzin ścian zewnętrznych wykonanych z kamieni scalonych
090058-00-0404Zestaw wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych, składający się z metalowych paneli okładzinowych o strukturze plastra miodu i z elementów mocujących
120001-01-0106Mikropryzmatyczne folie odblaskowe120001-00-0106
120003-00-0106Stalowe słupy oświetleniowe
130002-00-0304Elementy z drewna litego - elementy z płyt drewnianych łączonych kołkami do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach
130005-00-0304Płyty z drewna litego do zastosowań konstrukcyjnych
130010-00-0304Klejone warstwowo drewno liściaste - wyroby z fornirów bukowych klejonych warstwowo do zastosowań konstrukcyjnych
130011-00-0304Prefabrykowany element drewniany wykonany z łączonych mechanicznie kawałków drewna o prostokątnym przekroju poprzecznym, do stosowania w formie elementu nośnego w budownictwie
130012-00-0304Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo - Tarcica z obliną o przekroju kwadratowym - Kasztan jadalny
130013-00-0304Drewniane elementy płytowe do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach - elementy z płyt drewnianych łączonych za pomocą wczepów prostych
130019-00-0603Łączniki trzpieniowe z powłoką żywiczną
130022-00-0304Belki i bale ścienne z drewna litego lub klejonego warstwowo
130033-00-0603Gwoździe i śruby do użycia w przybijanych płytkach montażowych w konstrukcjach drewnianych
130118-00-0603Wkręty do stosowania w konstrukcjach drewnianych
130166-00-0304Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo - obrabiane parą lite drewno o przekroju prostokątnym, które może być łączone stykowo lub nie - drzewo iglaste
130167-00-0304Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo - Tarcica z obliną o przekroju kwadratowym - drzewo iglaste
150001-00-0301Cement na bazie siarczanoglinianu wapnia
150003-00-0301Cement o wysokiej wytrzymałości
150007-00-0301Cement portlandzki pucolanowy do stosowania w warunkach tropikalnych
180008-00-0704Wpust z wymiennym syfonem z mechaniczną zapadką
190002-00-0502Zestaw do wykonywania suchych podłóg pływających z prefabrykowanych, wzajemnie łączonych elementów wykonanych z płytek ceramicznych i mat gumowych
200001-00-0602Prefabrykowane liny splotkowe ze stali lub stali odpornej na korozję z zakończeniami
200002-00-0602System cięgnowy
200005-00-0103Pale rurowe i sztywne łączniki ze stali konstrukcyjnej
200012-00-0401Zestawy dystansowe do wielowarstwowych dachów metalowych oraz okładzin ściennych
200014-00-0103Złącza i ostrza do skał do pali betonowych
200017-00-0302Wyroby walcowane na gorąco i elementy konstrukcyjne ze stali gatunków Q235B, Q235D, Q345B i Q345D
200019-00-0102Kosze i materace z siatek splatanych o oczkach sześciokątnych do gabionów
200020-00-0102Gabionowe kosze i materace z siatki zgrzewanej
200022-00-0302Podłużne wyroby stalowe walcowane termomechanicznie z drobnoziarnistej, spawalnej stali konstrukcyjnej specjalnych gatunków
200026-00-0102Systemy siatek stalowych do zbrojenia gruntu
200032-00-0602Systemy prefabrykowanych cięgien prętowych ze specjalnymi zakończeniami łączącymi
200033-00-0602Przybijane łączniki zespalające
200035-00-0302Systemy dachowe i ścienne z ukrytym mocowaniem
200036-00-0103Zestaw do mikropali - Zestaw z prętami drążonymi dla samowiercących mikropali - Pręty drążone ze stalowych rur bez szwu
200039-00-0102Kosze i materace z siatek splatanych o oczkach sześciokątnych do gabionów, ocynkowane
200043-00-0103Pale rurowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
200050-00-0102Kosze gabionowe, materace i walce gabionowe wykonane ze zwykłej plecionej siatki ośmiokątnej wstępnie pokrytej powłoką cynkową i/lub cynkową+organiczną
210004-00-0805Modułowy element usług budowlanych
220006-00-0402Kamienie dachówkowe z polipropylenu, wypetniaczy i wapnia
220007-00-0402Blachy i dachówki ze stopu miedzi podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych
220008-00-0402Profile okapowe na balkony i tarasy
220010-00-0402Płaskie elementy z tworzywa sztucznego do nieciągłych, podpartych na całej powierzchni pokryć dachowych i okładzin zewnętrznych
220013-00-0401Samonośne doświetlenie kalenicowe
220021-00-0402Zestawy świetlików tunelowych
220022-00-0401Dachowy stoper śniegowy z poliwęglanu
220025-00-0401Wspornikowe zadaszenia szklane
230004-00-0106Panele druciane z siatki pierścieniowej
230005-00-0106Panele z siatek z lin stalowych
230008-00-0106Siatka stalowa podwójnie pleciona wzmocniona lub niewzmocniona linami
230011-00-0106Wyroby do poziomego oznakowania dróg
230012-00-0105Dodatki do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych - granulat asfaltowy z recyklingu asfaltowej papy dachowej
230025-00-0106System elastycznych okładzin do stabilizacji zboczy i ochrony przed kamieniami
260006-00-0301Polimerowy dodatek do betonu
260007-00-0301Dodatek typu I do betonu, zaprawy oraz wylewki - roztwór wodny
280001-00-0704Wstępnie zmontowany liniowy element do odwadniania lub infiltracji
290001-00-0701Zestaw do wykonywania wewnętrznych instalacji do przesyłania zimnej i ciepłej wody
320002-02-0605Blachy powlekane do uszczelniania przerw roboczych i szczelin skurczowych w betonie wodoszczelnym320002-00-0605 320002-01-0605
320008-00-0605Pęczniejąca taśma uszczelniająca na bazie bentonitu dla budownictwa w wodoszczelnych konstrukcjach betonowych
330001-00-0602Rozporowe, konstrukcyjne zestawy śrubowe do mocowania jednostronnego
330008-02-0601Kotwy szynowe330008-00-0601 330008-01-0601
330011-00-0601Regulowane wkręty do betonu
330012-00-0601Kotwy do zabetonowania z gwintem węwnetrznym
330047-01-0602Wkręty do mocowania płyt warstwowych330047-00-0602
330075-00-0601Uchwyty transportowe
330079-00-0602Zestaw do mocowania podłogowych płyt rewizyjnych lub podłogowych krat pomostowych
330080-00-0602Złącze zaciskowe o wysokiej odporności na poślizg
330083-01-0601Łączniki osadzane dynamicznie do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym330083-00-0601
330084-00-0601Płyty stalowe z kotwami trzpieniowymi, zabetonowywane
330153-00-0602Gwoździe osadzane dynamicznie do mocowania cienkich elementów stalowych i blach
330155-00-0602Samonastawne zestawy zaciskowe
330196-00-0604Kotwy plastikowe do mocowania systemów izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawąETAG 014
330232-00-0601Łączniki mechaniczne do stosowania w betonieETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

330389-00-0601Złącze punktowe wykonane z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym do płyt warstwowych
330667-00-0602Rowek montażowy walcowany na gorąco
330965-00-0601Wtłaczany zatrzask do mocowania systemu ETICS w betonie
(1)(2)(3)
340002-00-0204Elementy płytowe z siatki stalowej i rdzenia z materiału termoizolacyjnego
340006-00-0506Zestawy schodów prefabrykowanychETAG 008
340020-00-0106Elastyczne zestawy do zabezpieczenia przed odłamkami skalnymi i płytkimi osuwiskami
340025-00-0403Zestaw szalunkowy grzewczych płyt fundamentowych
340037-00-0204Lekkie stalowe/drewniane elementy nośne dachu
350003-00-1109Zestaw do wykonywania ognioodpornych kanałów instalacyjnych składający się z prefabrykowanych odcinków (z blachy stalowej wstępnie powlekanej w sposób mechaniczny) i akcesoriów
350005-00-1104Wyroby pęczniejące do uszczelniania i zabezpieczania przed ogniem
350134-00-1104Przeciwpożarowy syfon z uszczelnieniem pęczniejącym (zintegrowany z wpustem podłogowym ze stali nierdzewnej)
360005-00-0604Elementy odwadniające do ścian szczelinowych

UWAGA:

Europejskie dokumenty oceny przyjmowane (EAD) są przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) w języku angielskim. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów, które zostały przekazane przez EOTA do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja odniesień do europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że europejskie dokumenty oceny są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (http://www.eota.eu) zapewnia dostęp do europejskich dokumentów oceny za pomocą środków elektronicznych zgodnie z przepisami pkt 8 załącznika II do rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Niniejszy wykaz zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapewnia aktualizowanie niniejszego wykazu.

1 Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.